Czytanie z kart - sprzedaż mieszkania

Czy sprzedać mieszkanie innej osobie?
Sprzedaż mieszkania wymaga podjęcia rozmów i konkretnego działania. Bierna postawa pytającego, kierującego się sentymentami nie pozwoli mu rozwiązać problemu.

Stan obecny sprawy - 5 pucharów
Transakcja nie doszła w pełni do skutku, pytający nie ma powodu do radości, jego kontrahentem był ktoś z dalszej rodziny. Na razie nie widzi wyjścia z sytuacji , a jego emocjonalna postawa (wycofana) mówi o braku jakichkolwiek działań.
To co przed pytającym - 3 buławy
Pozostawiając za sobą dylemat, pytający podejmuje działania, mające na celu znalezienie innych zainteresowanych, a także współdziałanie z nową grupą. Poszukiwanie pośrednika.
Sedno sprawy - Król mieczy
Najważniejsze w tej chwili to uzyskać wsparcie prawne odnośnie sprzedaży i uporządkowanie wszelkich dokumentów związanych z nieruchomością. Prawdopodobnie konieczne będą kroki prawne, związane z umową, która nie została dotrzymana przez kupującego.
Najbliższa przyszłość - Sąd XX
Karta mówi o sprzedaniu mieszkania, pokonaniu problemów urzędowych oraz zmianie warunków życia pytającego. To również informacja o odnalezieniu nowego mieszkania, a także nowych zainteresowanych zakupem. Może spodziewać się dobrych wiadomości.
Wynik, rezultat - Słońce XIX
To karta dająca początek nowego lepszego życia, pozbawionego poprzednich problemów. Radość z osiągniętego wyniku.

Etykiety: