Paź mieczy pełen wątpliwości


Skąd przewaga cech negatywnych nad pozytywnymi?  Dlaczego nie jesteśmy w stanie dostrzegać plusów w tej karcie?

Giermek mieczy - postać wzbudzająca mieszane uczucia.  Przyglądając się tej karcie, widzę młodą osobę, która dźwiga atrybut intelektualny – miecz. Najczęściej paź ten interpretowany jest jako osoba niegodna zaufania, zdradliwa i podstępna.
Z powodu  „ mieszanych uczuć” -  tak, w uczuciach ta karta nie wróży miłych doznań. Ale to nie powód, aby totalnie „zniesławić” pazia mieczy!
Szukając różnych opinii w Internecie zauważyłam, że jego odbiór ma odbicie w nas - to sposób myślenia, postrzegania, rozumienia, analizowania.

Na „ezoterycznych forach” znalazłam negatywny przejaw pazia mieczy, wyrażający się w „przywłaszczaniu” dóbr intelektualnych – ktoś zrzyna na żywca tekst i nie fatyguje się nawet do zamieszenia informacji o jego autorze, udając ,że w pośpiechu "zapomniał” o tym!
Doświadczyłam wiele razy podobnych sytuacji, kiedy to nawet gazetki, robiły użytek z moich osobistych przemyśleń, nie pytając o moją zgodę!
To, że co zamieszczamy chociażby na blogach, staje się łupem owych paziów. To jest to ryzyko i nie sposób  tego upilnować.

Gdzie indziej znalazłam informacje, które powodują wyciągnie błędnych wniosków na temat samego pazia. Powielanie tych wniosków i opinii, to nic innego jak cień pazia mieczy i tak też rodzi się jego negatywna reputacja. Większość wypowiedzi odnosiła się do zachowania , nie do osoby i tu pojawia się kolejne nieporozumienie -  zachowanie możemy zmienić, natomiast siebie nie.

Paź mieczy jest świetny przykładem, kogoś kto jest nielubiany w towarzystwie, tylko i wyłącznie na podstawie opinii wydawanych o nim – bo ktoś tak powiedział.  Jakie jest zachowani osób, które nie są akceptowane przez środowisko? Stają się agresywni, złośliwi lub mają chęć zaimponować swoją erudycją, chcą być zauważeni.

Chcę wziąć  w obronę pazia mieczy, mimo wielu przykrości jakich jest sprawcą, mimo brzydkiej prawdy o jego postępkach.  Ale nie taki paź straszny jak go malują.
Jego pozytywną cechą jest to, że wciąż poszukuje nowych informacji, albo sam je nam przynosi przez co pobudza naszą ciekawość i zachęca nas do sprawdzenia ich wiarygodności. Tu wystarczy zmiana intencji giermka lub kogoś kto wywiera na niego silny wpływ i mamy donosiciela, szpiega, plotkarza, pieniacza.  Ale nie wszystkie sytuacje odnoszą się do kogoś komu nie można ufać.
Giermkowe zastępy to młodzież ucząca się, rozpoczynająca naukę na studiach lub też osoby dojrzałe pragnące pogłębić i ugruntować swoją wiedzę w temacie, który ich interesuje np. na kursach czy szkoleniach. To również umiejętność myślenia abstrakcyjnego, pomysłowość, humor, wygadanie, wesołość, żarty, aktywność umysłowa...

Paź mieczy bywa rozumiany zbyt powierzchownie, podejrzliwie. Opinia jest powielana i nie wiadomo gdzie jest jej początek, ani gdzie będzie jej koniec.

Etykiety: ,