Rozkład - Krzyż Celtycki

To co oznaczają poszczególne karty w tym rozkładzie jest bardzo istotne, dla odczytania przyczyn i możliwej przyszłości danej sytuacji. Powiązania między kartami są również bardzo istotne, pozwalają na prawidłową interpretację rozłożonych kart. Zachęcam do analizy jaki wzajemny wpływ wywierają na siebie poszczególne karty .
Karta 1 opisuje: Główny problem, okoliczności, sytuację obecną lub główny cel. Obrazuje również stan emocjonalny i psychiczny, główne wpływy.
Karta 2 opisuje - co powoduje pogłębienie problemu, wpływy pogłębiające problem lub łagodzące, a także osoby zaangażowane.
Karta 3 opisuje - powód danej sytuacji, podstawowe impulsy, dążenia i pragnienia, które nie są uświadomione, opowiada dlaczego tak jest.
Karta 4 opisuje - sytuacje z przeszłości, które wpływają na obecną sytuację. Pokazuje wydarzenia,okazje, które tracą już na znaczeniu. Zakończone sprawy.
Karta 5 opisuje - Twoją postawę i obecne przekonania, cel do jakiego dążysz, jakich oczekujesz efektów w związku z tą sprawą. To także karta Twojej świadomości: co myślisz, na czym się skupiasz i o co się martwisz. To jest również alternatywna przyszłość, co może zaistnieć. Wszak energia podąża za uwagą!
Karta 6 opisuje - Tradycyjnie uznawana jako ukazanie najbliższej przyszłości. To zbliżające się wpływy, wydarzenia, okazje, obawy. To czym człowiek jeszcze się zajmie w niedalekiej przyszłości.
Karta 7 opisuje - Postawę pytającego w tej sytuacji. Podejście do tematu, punkt widzenia, pozycja, stanowisko lub rola, którą akceptuje. Jak również to co chce osiągnąć, jaki ma cel i co może.
Karta 8 opisuje - reakcje i postawę środowiska fizycznego, emocjonalnego czy społecznego. To obraz sytuacji jaki widzi otoczenie (partner, rodzina, pracownicy, znajomi, pracodawca). To oczekiwania wobec Ciebie, czym powinieneś się zająć i jak to zrobić.
Karta 9 opisuje - Tradycyjnie oczekiwania pytającego lub jego obawy. Jest to jednak karta dająca więcej istotnych informacji. Zwraca uwagę na to, co powinno się wiedzieć, czego unikamy w danej sytuacji, czego nie bierzemy pod uwagę. To podpowiedź, jak najlepiej postąpić, aby osiągnąć to o czym myślimy(karta 5). Ta karta może pełnić rolę ostrzeżenia.
Karta 10 opisuje - możliwy rezultat, co może się stać, wynik lub efekt, jak zakończy się dana sytuacja. Pokazuje czy odniesiemy sukces czy nie, jak się zachować, jaką przyjmiemy postawę.


Etykiety: