Rozkład - Krzyż Celtycki

By | 08:37 8 comments
To co oznaczają poszczególne karty w tym rozkładzie jest bardzo istotne, dla odczytania przyczyn i możliwej przyszłości danej sytuacji. Powiązania między kartami są również bardzo istotne, pozwalają na prawidłową interpretację rozłożonych kart. Zachęcam do analizy jaki wzajemny wpływ wywierają na siebie poszczególne karty .
Karta 1 opisuje: Główny problem, okoliczności, sytuację obecną lub główny cel. Obrazuje również stan emocjonalny i psychiczny, główne wpływy.
Karta 2 opisuje - co powoduje pogłębienie problemu, wpływy pogłębiające problem lub łagodzące, a także osoby zaangażowane.
Karta 3 opisuje - powód danej sytuacji, podstawowe impulsy, dążenia i pragnienia, które nie są uświadomione, opowiada dlaczego tak jest.
Karta 4 opisuje - sytuacje z przeszłości, które wpływają na obecną sytuację. Pokazuje wydarzenia,okazje, które tracą już na znaczeniu. Zakończone sprawy.
Karta 5 opisuje - Twoją postawę i obecne przekonania, cel do jakiego dążysz, jakich oczekujesz efektów w związku z tą sprawą. To także karta Twojej świadomości: co myślisz, na czym się skupiasz i o co się martwisz. To jest również alternatywna przyszłość, co może zaistnieć. Wszak energia podąża za uwagą!
Karta 6 opisuje - Tradycyjnie uznawana jako ukazanie najbliższej przyszłości. To zbliżające się wpływy, wydarzenia, okazje, obawy. To czym człowiek jeszcze się zajmie w niedalekiej przyszłości.
Karta 7 opisuje - Postawę pytającego w tej sytuacji. Podejście do tematu, punkt widzenia, pozycja, stanowisko lub rola, którą akceptuje. Jak również to co chce osiągnąć, jaki ma cel i co może.
Karta 8 opisuje - reakcje i postawę środowiska fizycznego, emocjonalnego czy społecznego. To obraz sytuacji jaki widzi otoczenie (partner, rodzina, pracownicy, znajomi, pracodawca). To oczekiwania wobec Ciebie, czym powinieneś się zająć i jak to zrobić.
Karta 9 opisuje - Tradycyjnie oczekiwania pytającego lub jego obawy. Jest to jednak karta dająca więcej istotnych informacji. Zwraca uwagę na to, co powinno się wiedzieć, czego unikamy w danej sytuacji, czego nie bierzemy pod uwagę. To podpowiedź, jak najlepiej postąpić, aby osiągnąć to o czym myślimy(karta 5). Ta karta może pełnić rolę ostrzeżenia.
Karta 10 opisuje - możliwy rezultat, co może się stać, wynik lub efekt, jak zakończy się dana sytuacja. Pokazuje czy odniesiemy sukces czy nie, jak się zachować, jaką przyjmiemy postawę.


Nowszy post Starszy post Strona główna