Kim jest Rycerz mieczy

Rycerz mieczy jest uzdolniony i odważny, ale również bywa lekkomyślny. Niestały, kochanek, pochlebca, emocjonalnie zdystansowany, typ wiecznego kawalera. Potrafi wszystko poruszyć kiedy dokądś zmierza. Na wszystko ma gotową odpowiedź.
Jest zręczny, zdolny  i obrotny, może jednocześnie dążyć do kilku celów. Dobry taktyk i strateg. Zwykle stawia na swoim. 
Doskonały teoretyk, jednak w działaniach typowo praktycznych bywa mniej doskonały jeśli jego zadanie nie opiera się na analizie. Do realizacji może podchodzić w nietypowy, niekonwencjonalny sposób. Niebezpieczeństwo, oderwanie się od realiów.

Jak jest odbierany przez środowisko?
Rycerz mieczy może być osobą napastliwą, szorstką w wypowiedziach szczególnie w odczuciu osób reprezentowanych przez dwór pucharów.  Natomiast asertywny, elokwentny, skuteczny i zdeterminowany będzie w odczuciu osób z jego powietrznego dworu. Dla osób przedsiębiorczych, energicznych, ambitnych i powszechnie uznawanych za ludzi z głową do interesów będzie pieniaczem, ujadającym psem, który bez skrupułów prze do przodu i robi szum wokół sprawy. Dwór denarów będzie korzystał z usług rycerza mieczy  dla ochrony swoich dóbr. Umiejętności Rycerza mieczy będą służyły jako silne argumenty w obronie, albo motywy do rozpoczęcia walki z przeciwnikiem np.: dłużnikiem.
Zauważcie, że pewne cechy charakteru w różnych sferach życia mogą pomagać lub szkodzić.
Uczucia rycerza
I tak w delikatnej sferze uczuć rycerz mieczy zapowiadać będzie wiele nieporozumień, a nawet zranienie. 
Realizacja zawodowa
W sferze zawodowej, może przynosić konflikty międzyludzkie i niemiłe napastliwe otoczenie. W sferze gdzie dominuje powietrze czyli nauka, komunikacja, prawo, intelekt Rycerz będzie zręcznym i inteligentnym człowiekiem z dużą wolą walki i determinacją dotarcia do sedna sprawy. To również dobry taktyk, który może realizować się w karierze zawodowego wojskowego. 
W sferze materialnej może występować  jako obrońca naszych interesów lub interesów przeciwnika.Jego rolą jest walczyć i bronić honoru oraz prawdy, nie ulegać emocjom nawet jeśli spotyka się z  ludzką niedolą. Być może dlatego rycerz ten jest najmniej lubianą postacią w kartach dworskich.

Jakie sytuacje tworzy rycerz mieczy

Jako sytuacja sygnalizuje wydarzenia niespodziewane, następujące szybko, gwałtownie. Może oznaczać sytuację dążenia do celu bez skrupułów z przekonaniem o własnej racji. Lub konieczność szybkiej reakcji na pojawiające się okoliczności. Nadejście wiadomości, nieplanowany wyjazd bądź przyjazd nieoczekiwanej osoby. Jako minus sytuacji to spóźnienie się, zły moment podjęcia działania, nieprzemyślany krok, konflikt, narzucanie poglądów innym, mocny w gębie słaby w czynach, kończenie planów na zamiarach, tendencje do rozpraszania się, cynizm, sarkazm, samowola.

Jaką jest osobą ?
Osoba reprezentowana przez Rycerza mieczy lubi sport również ekstremalny, wyzwania intelektualne i potyczki słowne, szuka sensacji. Może reprezentować adwokatów, żołnierzy, dziennikarzy, szalonych naukowców, urzędników, organa ścigania, informatyków, techników.

W zdrowiu może informować o konieczności szybkiej interwencji chirurgicznej lub o konieczności wykonania zabiegu. Sygnalizuje problemy neurologiczne i nerwice. W aspekcie psychologicznym agresję i oziębłość emocjonalną.
Archetyp Cesarz.

Etykiety: ,