Trudne relacje w kartach tarota

Oto 10 najmocniejszych kart dla trudnych relacji.
Rozpoznając karty informujące o trudnej /niewłaściwej relacji, możemy zdiagnozować problem i poszukać najlepszego narzędzia terapeutycznego.Diabeł -  to najsilniejsza karta, która jest ostrzeżeniem przed utratą rozsądku, utratą kontroli nad instynktami, brakiem umiaru, chęcią dominacji, zazdrością, niezdrowym pragnieniem bycia w relacji za wszelką cenę. Karta będzie informować że relacja staje się toksyczna, ograniczająca, niszcząca. To obraz nieprawidłowo funkcjonującego związku  z powodu „chorych wzorców”.  Tu relacja opiera się na manipulacji np. seksem, pieniędzmi, przyjemnością łatwego życia, niskiej samooceny lub obsesyjności na punkcie danej osoby.


8 mieczy – najtrudniej jest uwierzyć w swoją siłę i możliwości. Ta karta sugeruje utknięcie w relacji, która jest więzieniem. Często reprezentuje ofiary przemocy psychicznej.  Osoba doskonale zdaje sobie sprawę, że powinna opuścić związek, jednak czuje się  związana.  Rzeczywistość wygląda inaczej. Gdyby szukała rozwiązania poza własnym umysłem i przekonaniami, odnalazłaby drogę wyjścia ,mimo , że nie będzie ona łatwa.


9 mieczy – karta pełna jest lęku, rozpaczy, czarnych myśli, żalu i poczucia winy. To głęboko psychologiczna karta, która kryje w sobie wiele niewypowiedzianego żalu, rozczarowania, ale zawiera w sobie również bezradność w tym położeniu. Dla mnie w relacjach trudnych karta ta zawiera bardzo dużo ukrytych przykrych faktów, o których człowiek nie mówi nikomu. To karta stanów depresyjnych wynikających z nierozwiązanych problemów wewnętrznych. To obraz ofiary znęcania się psychicznego jak i zastraszenia.5 mieczy – to karta nadużyć słownych takich jak wyzwiska, poniżanie, brak litości. Tutaj trwa walka między stronami.  Agresja wynikająca z chęci „dowalenia” drugiej stronie, walka bezpardonowa. W tym przypadku nie będzie wygranych, tylko przegrani.

7 buław –  nadużycie siły z racji swojej pozycji. Karta ta sygnalizuje często fizyczną agresję w relacji. Może dochodzić do spięć z powodu nieumiejętności radzenia sobie z wyrażaniem agresji u jednego z partnerów( podobnie w karcie rydwanu).  Napady zazdrości.
9 buław –  osoba, która doznała przykrych doświadczeń. Powstały nie tylko rany fizyczne, ale również psychiczne.  To karta samoobrony i trwania w relacji mimo ogromnego zmęczenia. Przyjęcie pozycji obronnej, działania zapobiegawcze, życie w napięciu.
5 buław -  karta sprzeczek, kłótni i konfliktów krótkotrwałych lecz dosyć częstych.  Może dochodzić do przepychanek.  Ten konflikt nabiera rozmiarów, kiedy uczestniczą w nim osoby trzecie.
Księżyc –  wywołuje zarówno przyjemne jak i nieprzyjemne odczucia, które nieustannie ulegają zmianie. Emocjonalne rozchwianie, lęk, niepewność zaburza realną ocenę sytuacji. Trudność w relacji może pogłębiać irracjonalny lęk o przyszłość, fałszywe przekonania o sobie i partnerze. W tym przypadku potrzebna jest pomoc terapeuty.
Cesarz  - w otoczeniu negatywnych kart będzie przedstawiał sytuację, w której jeden z partnerów jest apodyktyczny, kontrolujący, wymagający więcej od innych.  W życiu określana jako przemoc ekonomiczna.Rydwan -  w otoczeniu negatywnych kart lub odwr. Karta sygnalizuje niekontrolowaną agresję i utratą kontroli nad emocjami. Dopuszczanie się łamania zasad współżycia w okolicznościach niepowodzeń zawodowych osobistych. To sytuacja, w której jeden z partnerów wyżywa się na rodzinie lub partnerze po nieudanym dniu w pracy, kłótni z szefem. Taka osoba, podobnie jak Cesarz nie akceptuje odmowy.

Etykiety: