Arkana wielkie życiowe drogowskazy

"Arkana Wielkie obrazują strukturę ludzkiej świadomości i są kluczem do życiowych lekcji. Zawierają mądrość wielu kultur i tradycji, dlatego ważne jest, aby ucząc się ich, kontemplować ich obrazy spojrzeć na nie z osobistego punktu widzenia. Im więcej wiesz o ich symbolach tym głębiej pojmiesz ich sens. "
Pojawienie się arkan wielkich w rozkładzie sygnalizuje długofalową zmianę przez wydarzenia jakie przepowiadają. Są informacją o nowych doświadczeniach życiowych.
Drogowskazem, dzięki któremu możesz świadomie kierować swoim życiem. Omijać niebezpieczeństwa. Rozwijać się lub po prostu doświadczać.
Głupiec
PROSTA:  początek, przygoda, wolny duch, spontaniczność, brak oczekiwań, zabawa, flirt
ODWROTNA:  naiwność głupota, lekkomyślność, ryzyko, brak celu.
Mag 
PROSTA: inicjatywa, siła woli, asertywność, koncentracja, pewność siebie,
ODWROTNA: manipulacja, udawanie, brak działania, ukryte możliwości
Kapłanka 
PROSTA: intuicyjne poznanie bierność, zmienność, tajemnica, cierpliwość, mądrość, oczekiwanie
ODWROTNA:  ukryte cele, niezdecydowanie, błędne informacje
Cesarzowa 
PROSTA: płodność, kobiecość, obfitość, opieka, piękno, wygoda, luksus, matka
ODWROTNA:  wykorzystywanie innych, lenistwo, brak zaangażowania, konsumpcja
Cesarz 
PROSTA:  bezpieczeństwo, autorytet, władza, solidne fundamenty, odpowiedzialność, ojciec, urząd
ODWROTNA: dominacja, upór, nadmierna kontrola, sztywność
Arcykapłan 
PROSTA:  wiara, tradycja, nauka, środowisko społeczne, etyka, wyższe wartości, konformizm,
ODWROTNA:  konserwatyzm, moralizatorstwo, poczucie wyższości, brak poparcia
Kochankowie 
PROSTA:  partnerstwo, związek, zakochanie, wspólnota, wybór, decyzja,
ODWROTNA:  dysharmonia, rozstanie, zły wybór, niezgoda
Rydwan 
PROSTA:  realizacja celu, kontrola, determinacja, żelazna wola, odwaga, zwycięstwo
ODWROTNA: brak kontroli, agresja, brawura, przekroczenie granic
Moc 
PROSTA:  siła, odwaga, cierpliwość, dyscyplina, magnetyzm, duma
ODWROTNA:  słabość, brak dyscypliny,  brak samokontroli, przemoc, napięcie
Pustelnik 
PROSTA: wyciszenie, wycofanie, cierpliwość, poszukiwanie, doświadczenia życiowe
ODWROTNA: zastój, skostnienie, pustka, izolacja, samotność, wyobcowanie
Koło Fortuny 
PROSTA: powodzenie, karma, zrządzenie losu, nowy cykl, zmiana
ODWROTNA: powtarzanie błędów, pech, poza kontrolą,  zmiana na gorsze                        Sprawiedliwość  
PROSTA:  sprawiedliwość,  przyczyna i skutek, ocena, prawda, uczciwość, obiektywizm
ODWROTNA:  nieuczciwość, stronniczość, uprzedzenia, łamanie prawa
Wisielec 
PROSTA:  zawieszenie, ograniczenie,   poświęcenie, odłożenie spraw
ODWROTNA:  opóźnienie, rezygnacja, ucieczka od rzeczywistości, niezdecydowanie
Śmierć 
PROSTA:  zakończenie, nieuchronność zmian, bolesne uwolnienie, odnowa
ODWROTNA: lęk , strata, niechęć do zmiany życia, poczucie zagrożenia
Równowaga 
PROSTA: umiar, łagodność, cierpliwość, zrównoważenie, spokój, tolerancja,
ODWROTNA:  rozchwianie, skrajności, brak długoterminowych wizji
Diabeł 
PROSTA:  materializm, brak umiaru, pokusy, niezdrowe pragnienia, kompleksy, ograniczenia
ODWROTNA: uzależnienia, obsesja, nadużycie siły, manipulacja, korupcja
Wieża 
PROSTA: nagłe zmiany, uwolnienie, trudne decyzje, wstrząs,
ODWROTNA:   autodestrukcja, skostniałość, utrata pozycji,  niechęć do zmian
Gwiazda 
PROSTA:  nadzieja, odnalezienie celu, akceptacja, mądrość, odrodzenie, wiara w dobry los
ODWROTNA: zwątpienie, pesymizm, wątpliwości, rozpacz
Księżyc 
PROSTA: iluzja,  wspomnienia, uległość, wyobraźnia, tęsknota, smutek, nostalgia
ODWROTNA:  lęk, niepokój, silne emocje, halucynacje, oszukiwanie
Słońce 
PROSTA:  radość, sukces, optymizm, witalność, szczęście, energia
ODWROTNA: egoizm, wieczne dziecko, utrata radości,
Sąd Ostateczny 
PROSTA: odrodzenie, ważna zmiana w życiu, wybaczenie, wyzwolenie, oczyszczenie
ODWROTNA: powracające problemy, choroba, odmowa zmiany, 
Świat 
PROSTA: osiągnięcie celu, nagroda, sukces, harmonia, podróże,
ODWROTNA: brak zakończenia, ograniczone kontakty,

Należy pamiętać, jaką rolę pełnią Arkana Wielkie w strukturze tarota i tej roli nie pomniejszać. Polecam wpis "Jak odczytywać Arkana Wielkie.."  dla przypomnienia, a także wpis na temat kart odwróconych " Natura kart odwróconych" . 

Etykiety: