Buław pałki różdźki

Buławy reprezentują kreatywność, inspirację, pierwotną energię, zdecydowanie i siłę oraz dużą intuicję oraz odwagę. Wskazują na silną aktywność związaną ze światem zewnętrznym. Współzawodnictwo, handel, zajęcia, kontakty z ludźmi, sport, wyjazdy, działanie, własny biznes, usługi, wolontariat, samodzielność, motywacja i zapał.
Osoby reprezentowane przez żywioł ognia, mają włosy w odcieniach ognistych i ciemne oczy.
Cechy ognia: pewność siebie, inicjowanie działania, towarzyskość, siła, aktywność, wywieranie wrażenia, hojność, otwartość, szczerość, zamiłowanie do podróży, egoizm, agresja, pożądanie, zamiłowanie do zabawy, optymizm, kreatywność.
As buław
Prosta: siła twórcza, entuzjazm, zaufanie, odwaga
Odwrotna:  apatia, brak radości, brak efektów
Dwójka buław
Prosta: oryginalność, śmiałość, planowanie
Odwrotna:  wycofanie, brak zainteresowania, dystans
Trójka buław- karta brama
Prosta: poszukiwanie, nowe perspektywy, podróż
Odwrotna: błędne decyzje, trzymanie się przeszłości, brak widoków na przyszłość
Czwórka buław
Prosta: wolność, radość, ekscytacja
Odwrotna: opóźnienie, brak wsparcia, utrata bezpieczeństwa
Piątka buław
Prosta: rywalizacja, konkurencja, zamieszanie
Odwrotna: niezgoda, spór, sprzeczka
Szóstka buław
Prosta: uznanie, tryumf, sukces
Odwrotna: niezrealizowanie, odwołana nominacja, złe informacje
Siódemka buław
Prosta: przekonanie, silna pozycja, pokonanie trudności
Odwrotna: agresja, bunt, przekora
Ósemka buław
Prosta: szybkie działanie, nowości, wiadomości
Odwrotna: zastój, niekorzystny rozwój wydarzeń
Dziewiątka buław
Prosta: wytrwałość, wytrzymałość, ostrożność
Odwrotna: lęk przed wyzwaniem, nieradzenie sobie w sytuacji zagrożenia
Dziesiątka buław
Prosta: wysiłek, ambicja, pracowitość, zmaganie
Odwrotna: przeciążenie, zniechęcenie, przymus
Paź buław
Prosta: kreatywność, nowe znajomości, flirt
Odwrotna: niedojrzałość, ryzykanctwo, niestałość
Rycerz buław
Prosta: pewność siebie, namiętność, urok,
Odwrotnie: gwałtowność, powierzchowność, pieniactwo
Królowa buław
Prosta: atrakcyjność, medialność, szczerość
Odwrotna: niewierność, egoizm, zakłamanie
Król buław
Prosta: przedsiębiorczość, tolerancja, charyzma, dobre rozwiązanie
Odwrotna: nielojalność, nadużywanie pozycji

Etykiety: ,