Papież moralny aspekt życia

Papież  związany jest z duchową stroną naszego życia. Oznacza  nasz system wartości i autorytet moralny. Zwraca uwagę na sprawy naszego rozwoju i powołania. Zachęca do nauki, podnoszenia kwalifikacji, do dążenia ku wyższym celom. Jest synonimem władzy duchowej i instytucji społecznych. Symbolizuje ludzi z darem nauczania, doradców, autorytety, ekspertów, ludzi godnych zaufania.
Nawiązuje do tradycji, ma konserwatywne poglądy. Nawołuje do poszukiwania głębszego sensu życia i zachęca do zachowania uczciwości. Przedstawia kogoś, komu warto ufać i kogo warto słuchać w sprawach osobistych. Ukazuje osoby cieszące się szacunkiem i uznaniem otoczenia. A także osoby o bogatym życiu duchowym.

W sferze zawodowej Papież może wskazywać, aby w przedsięwzięciach pozostać wiernym swoim wewnętrznym zasadom. W trudnych sytuacjach możemy być poproszeni o radę lub jesteśmy uznawani za osobę godną naśladowania. Dzięki rozwadze i wytrwałości potrafi zapewnić stabilizację materialną.
W sferze uczuciowej karta  informuje nas o obustronnym zaufaniu, o tworzeniu fundamentów idealnego związku, pełnym zaangażowaniu i poświęceniu oraz realizowaniu w oparciu o wyższe ideały. Zapowiada zawarcie związku małżeńskiego.

 Negatywne aspekty tej karty wskazują na konserwatyzm, sztywność, moralizatorstwo, złe rady, utratę autorytetu, brak wyższych celów, prawienie kazań, pouczanie, dawanie rad i gotowych recept, poczucie wyższości, złego nauczyciela, fałsz i obłudę.


"Żyj tak jak głosisz"


Etykiety: