Cesarz realizacja zamierzeń

Rolą Cesarza jest budowanie solidnych fundamentów, podstaw oraz kontrolowanie siły zawartej w swobodnym strumieniu obfitości Cesarzowej. Związany jest przede wszystkim z panowaniem, z cywilizacją oraz budowaniem poczucia bezpieczeństwa. 
Mówi o dużej odpowiedzialności, dojrzałości, solidności, odwadze, stabilizacji.
To pan porządku, logicznego działania, siły i kierownictwa jednoosobowego.  Cesarz symbolizuje ojca, szefa, przełożonego, opiekuna, kogoś, kto potrafi panować nad materią. Wyraża praktycyzm i konkretny plan. Odnosi się do spraw domu, rodziny i pracy.
Jest realizatorem i strażnikiem wszelkiego porządku. Reprezentuje siłę i autorytet, dzięki którym jego działania osiągają sukces mimo wielu przeszkód.

W sferze zawodowej karta mówi o wzięciu odpowiedzialności, realizacji według planu w sposób porządny, dokładny. Oznacza dyscyplinę, wytrwałość. Powodzenie realizacji planu zależy od naszej pracy i odpowiedzialności. Realizacja marzeń w sferze zawodowej.
W sferze uczuciowej Cesarz mówi o utrwalaniu związku, nadaje charakter niezawodności. Głównym celem jest budowania bezpieczeństwa. Związek w zderzeniu z krytycznym i chłodnym podejściem Cesarza zostaje pozbawiony romantycznego charakteru i zaczyna wkradać się rutyna
W negatywie Cesarz podporządkowuje sobie ludzi, aby wykorzystywać ich do swoich celów. To również tyrania, skostniałość, despotyzm, walka, perfekcjonizm, marazm, poczucie nieomylności, samowystarczalność, ograniczanie wolności, zaborczość.


"Ceną wielkości jest odpowiedzialność"


Etykiety: