Cesarzowa dająca życie

Jest symbolem matki natury i jej życiodajnej energii, urodzaju. Odnosi się do bogactwa idei, zmysłu artystycznego, harmonii i wygody, a także  twórczości, obfitości, płodności, karmienia, prosperowania, inteligencji, rozwoju. To również symbol życia w symbiozie.

Cesarzowa jest symbolem pomyślności, korzystania z dobrodziejstw, jakie niesie życie. Przesłaniem tej karty jest również powolne dojrzewanie spraw, których pomyślność jest zagwarantowana.
Kobieta zmysłowa. Seksualność to część jej natury. Jest kochana, ceniona i szanowana. Uznaje związki oparte na miłości.To fizyczny aspekt kobiety. 
Ucząc się karty Cesarzowej patrz na siebie, jakim przemianom od dziecka podlegasz, jak się zmieniało twoje ciało, twoje potrzeby, wizerunek i możliwości. To jest zasada Cesarzowej. Jest symbolem nierozerwalnego związku z naturą, z matką, która dając nowe życie daje cząstkę siebie.

W sferze zawodowej oznacza kreatywny okres, rozwój, nowe rozwiązania, nowe warunki pracy, zerwanie z rutyną, nową drogę zawodowa, niezależne stanowisko pracy, możliwe trudne początki, ale zadowalające efekty.
W sferze uczuciowej oznacza możliwość poczęcia dziecka, pomyślny rozwój, możliwość rozpoczęcia romansu, dla kobiety - zostanie matką lub żoną, udane małżeństwo, autentyczną miłość i zdrową seksualność.
W negatywie sygnalizuje niszczącą siłę natury, klęskę, biedę, głód, bezpłodność, nieurodzaj. Brak miłości, nadużywanie władzy przez kobietę, rozwiązłość, rozrzutność, lenistwo, a nawet zdradę.
Podlegamy cyklowi: narodzin - życia – śmierci. 


Etykiety: