Mag, kreatywność

Człowiek działa korzystając z intelektu. Mag skupia się przede wszystkim na konkretyzowaniu planów. To moment podejmowania działania, samorealizacji, świadomego działania. Osoba świadoma siebie ze zdolnościami komunikacyjnymi. Twórcza energia, umiejętność korzystania ze świata wg własnej woli.
Osiąga mistrzostwo w określonej dziedzinie. Wskazuje pewność siebie i umiejętność przewodzenia innym oraz umiejętne rozwiązywanie istniejących problemów. Poczucie własnej wartości, kreatywność, nieograniczone możliwości, a także niezależność.
Mag odnosi się do nowych sytuacji w życiu, do rozpoczęcia nowych działań, wykorzystywanie swoich talentów do realizacji zadań, ambicji i pragnień.
W sferze zawodowej Mag przedstawia człowieka z inicjatywą, świadomego swoich celów, odnoszącego sukcesy.  Mówi o awansie, realizacji projektów, zdaniu egzaminów.
W sferze uczuciowej daje wyraz dużej fascynacji partnerem lub informuje o naszej postawie, którą chcemy zachwycić drugą osobę. Wyraża gotowość do wejścia w związek i usunięcie ewentualnych przeszkód. Mag zwraca uwagę na własne JA.
W negatywie min. może ostrzegać przed zbytnią pewnością siebie lub brakiem akceptacji własnej osoby, przestrzega przed manipulacją ze strony innych lub przed ingerowaniem w życie innych, a także przed kłamstwem czy nadużyciem pozycji..
Ważne jest by pamiętać, że każdy uczynek ma swoje odbicie w naszym życiu.

Etykiety: