Moc, Siła - hart ducha i ciała

Siła zwierzęcej natury poddaje się łagodnemu prowadzeniu. Uczy nas opanowania, umiejętności radzenia sobie w stresie, ułatwia zdobycie czegoś co według nas jest poza naszym zasięgiem, z powodu braku determinacji lub odwagi. Wewnętrzna moc, nie pozwala poddać się, kiedy w swoim życiu napotykamy bariery.


Pierwotnie ósmą kartą Wielkich wtajemniczeń jest Sprawiedliwość i w niektórych taliach taką pozycję zachowuje. Artur White rozpowszechnił talię, w której to Moc ma numer osiem.
Arkan Mocy przedstawia umiejętność panowania nad swoimi instynktami i mądre wykorzystanie pierwotnej siły. 

To symbol odwagi, poczucia własnej wartości, dużej odporności psychicznej i fizycznej. Działanie w sposób opanowany i spokojny nawet w obliczu zagrożenia.  
Karta ukazuje siłę wewnętrzną, kreatywność, mądrość, piękno i magnetyzm. Akceptację swoich potrzeb również seksualnych. Oto wyraz dojrzałości w radzeniu sobie z problemami, samodyscypliny i witalności.

Jaki sens tej karty na pozycji osiem?
Kiedy Rydwan wyrusza na podbój, w dalszej drodze towarzyszy mu Moc, dając woźnicy energię, ale i odwagę. Podporządkowuje Woźnicę prawom natury.

Moc to siła przetrwania.
Kiedy Rydwan podbijał nowe tereny zrozumiał, że staje się silniejszy od reszty, ponieważ mógł wykorzystywać bogactwo naturalne, które było niedostępne dla innych. Miał coś, czego pragnęli inni. Chcą dzielić się tym, oczekiwał czegoś w zamian – kiedy pojawił się system monetarny, okazało się, że człowiek nieświadomie oddał swoją Moc pieniądzu. Nie bez powodu istnieje powiedzenie o sile pieniądza..
We współczesnym tarocie karta Mocy wiąże się z prosperowaniem czy siłą przebicia. Zasobność naszego portfela decyduje o naszym przetrwaniu. Zapominamy, że prawdziwa Moc tkwi w człowieku, że to on jest panem ,a nie pieniądz, któremu nasi pra pra przodkowie nadali takie znaczenie. 
W trudnych sytuacjach, z którymi się mocujemy, karta zachęca do wykorzystania naszej wewnętrznej mocy, chroni przed popadaniem w popłoch, poddaniu się walkowerem i uczy dyscypliny.
Znak nieskończoności uświadamia nam, że energia jaką jest moc, krąży nieprzerwanie we Wszechświecie. Kiedy ją wydatkujesz w postaci myśli, uczuć, działania czy też pieniędzy, powraca ona z powrotem w odpowiedzi do Ciebie. To oznacza, że człowiek transformuje swoją energię.
Karta Mocy to przesłanie dotyczące również powiązania świata materii ze światem ducha. To częsta wskazówka, aby nie zapominać o ciele, gdy rozwijamy ducha i odwrotnie, nie zaniedbywać ducha, gdy powiększamy nasz świat materialny.

W sferze zawodowej zapowiada sukces i dużą siłę przebicia. Dobre interesy przynoszące duże korzyści finansowe. Umiejętność radzenia sobie z trudnościami czyni człowieka źródłem wsparcia dla innych.
W uczuciach daje namiętność w związkach, radość, przyjemność oraz pożądanie.

Negatywny aspekt Mocy może przejawiać się jako poddanie się instynktom, agresja, nadużycie siły, manipulowanie ludźmi, zaspokajanie swoich potrzeb w sposób brutalny, zwierzęcy lub tłumienie potrzeb, autoagresja, brak odwagi, unikanie sytuacji konfliktowych z  obawy przed własną reakcją, seksoholizm, choroba, zazdrość.

"Prawdziwa siła człowieka tkwi nie w uniesieniach, lecz w niewzruszonym spokoju."

Etykiety: