Noworoczny rozkład tarota

Niebawem powitamy nowy rok. Każdy z nas zastanawia się nad przyszłością. Jesteśmy ciekawi, co wraz z nim przybędzie do naszego życia. To niesamowicie magiczna chwila.. Koniec roku, to także refleksja nad tym, co nas dotyczyło, co się wydarzyło w ciągu minionych miesięcy. 
Każdy początek - jak karta Głupca, niesie ze sobą nadzieję nowego, lepszego początku. Proponuję wszystkim tym, którzy pracują z kartami tarota, rozkład na kolejny rok..
A pozostałych którzy, nie posiadają umiejętności czytania kart, zapraszam do zamówienia takiego rozkładu indywidualnego.

Zaczynajmy.
Rozkład składa się z 12 kart. Każda z nich będzie odpowiedzią na jedno pytanie dotyczące nowego roku. Posłużę się tym, który odczytałam dla bliskiej znajomej.

Oto on:

Rozkład z talii Legacy of Divine 


 1. To co odchodzi wraz ze starym rokiem -  5 kielichów
 2. Czego się nauczyłaś i możesz z tego korzystać - Wiara V
 3. Co będziesz chciała osiągnąć - Koło Fortuny X
 4. Co lub kto będzie Cię mobilizować - Moc VIII    
 5. Co może stanąć na drodze (pokusy) - Cesarzowa III
 6. Kariera i finanse - 6 buław
 7. Relacje i nastroje - Wieża XVI
 8. Zdrowie i samopoczucie - 8 pucharów
 9. Zasób energii osobistej - 2 miecze
 10. Dokąd poprowadzi Cię ten rok - twój główny cel - Cesarz IV
 11. Czego doświadczysz, czego się nauczysz - Słońce XIX
 12. Ogólne podsumowanie nadchodzącego roku  - 10 buław

Zanim przejdę do interpretacji tego rozkładu, warto zwrócić uwagę, że rok 2015 będzie 8 rokiem uniwersalnym. Osoba dla której czytałam karty jest w 3 roku własnym. Warto zatem zerknąć na rozkład i odszukać czy pojawiły się w nim Arkana Wielkie 8 oraz 3. I jak zauważycie te karty pojawiły się na pozycji czwartej: co będzie Cię mobilizować ?  Tutaj mamy kartę Moc i odniesienie do wibracji roku uniwersalnego, a to daje podpowiedź, że ten rok będzie zsynchronizowany z energią wewnętrzną osoby pytającej.

Kolejny Arkan III  pojawił się w rozkładzie na pozycji piątej: Co może stanąć na drodze ( w zamyśle realizacji) Karta Cesarzowej jest odniesieniem do wibracji roku własnego 3-ciego. A to oznaczać może tylko jedno, nadmierna potrzeba matkowania. W tej sytuacji pokusiłam się o dalsza analizę numerologiczną, z której wynika, że z drugiego liczenia rok własny mamy 4 - ty i jak zauważycie karta Cesarza IV  również pojawiła się w rozkładzie jako główny cel. Warto tu wspomnieć, że drugie liczenie może obrazować wewnętrzną realizację, w tym przypadku karta i wibracja numerologiczna znów się synchronizują.

Wniosek jest taki,  że główny cel w roku 2015 jest taki sam jak wewnętrzna potrzeba realizacji. Co nam to daje? Otóż jest to informacja, że zarówno rok 2015 jak i wewnętrzny cel nie tylko są zgodne, ale w swoim znaczeniu wzmocnione. Cesarz w tym położeniu będzie mówił o dążeniu do wprowadzenia zasadniczych zmian i wzięcia na siebie odpowiedzialności za potrzeby własne jak i osób zależnych (np dzieci). Moc zaś jest zdolnością do realizacji swoich zamierzeń w sposób mądry i przemyślany. 
Trzeci rok osobisty zazwyczaj zachęca do korzystania z przyjemności życia. Patrząc na cały rozkład, rok 2015 zapowiada się rokiem wytężonej pracy i wzmacniania swojej pozycji. Cesarzowa jako pokusa może ostrzegać przed zachłyśnięciem się dobrobytem i rozleniwieniem.

Na 12 kart siedem to wielkie Arkana, a pozostałe pięć arkana małe. Nadchodząc rok będzie rokiem dynamicznych i istotnych zmian w sferze materialnej.

Początek rozkładu otwiera karta brama -  piątka pucharów, karta głębokiego rozczarowania, poczucia pustki emocjonalnej i depresji. W piątce pucharów musimy pożegnać nasze niespełnione marzenia i pragnienia. To również sygnał, że nasze emocje są słabym punktem naszej osobowości. Mijający rok, nie należał do najprzyjemniejszych, jednak znajdą się dwie lub trzy sytuacje takie, które nie pozwoliły na całkowitą utratę sensu..

Kolejna karta Wiara ukazuje nabyte umiejętności, oraz zdolność posługiwania się nimi. Czego ten rok nauczył ? Odpowiedź jest prosta w świetle pierwszej karty. Wiary w siebie. Ale również dzięki nauce pewnych doświadczeń (rozczarowań emocjonalnych) stała się dla siebie bardziej wyrozumiała, dostrzegła swoje mocne strony ( karta moc). Nauczyła się szacunku do własnych wartości. Nauka płynęła od ludzi poprzez rozczarowania, jakich doświadczyła. Przecenianie innych, niedowartościowanie siebie.. Piękna lekcja, ale jak bolesna, prawda?

To co będzie chciała osiągnąć obrazuje Koło Fortuny.. Zmianę losu przez przejęcie steru.. Oczywiście, ktoś może powiedzieć: ależ to jest niemożliwe! Kierować własnym losem, przy kole fortuny.. Możliwe jest wykorzystanie każdej sytuacji życiowej korzystając z poprzednich doświadczeń.. 

Mobilizacja płynąć będzie z wewnętrznej dyscypliny, mądrości i wspomnianej wyżej umiejętności kierowania sytuacjami w taki sposób, aby osiągnąć oczekiwany rezultat - Moc. Te trzy karty Wiara Koło Fortuny Moc obrazuje - Uruchomienie wielkiej istoty z wielkim duchem. 

To co może stanąć na drodze obrazuje Cesarzowa -  chęć porzucenia sytuacji, które będą wymagały zachowywania się wg twardych reguł. Jednak jeśli pytająca zrozumie, że tylko mądrą miłością jesteśmy w stanie tworzyć trwałe i rozwijające się relacje (rodzinne i zawodowe) i zapewnić sobie dobrobyt, może wykorzystać ten czas przemian najlepiej.

W karierze i finansach 6 buław. Sukces dzięki kontaktom i współpracy. Wypełnianie nowych obowiązków, możliwy awans w wymiarze społecznym.

Relacje i nastroje w karcie Wieży, mówią o wielu trudnych decyzjach, które wnikają z opiekuńczej postawy (Cesarzowa) jednak efekty niestety są opłakane. Jeśli dotychczasowe działania przynosiły piątkę pucharów, Wieża będzie czynnikiem uwalniającym. Powodującym głęboką psychiczną transformację.. To co dziś wydaje się nie do ruszenia, może błyskawicznie ulec zniszczeniu.

Zdrowie i samopoczucie - 8 pucharów ... emocje, emocje… to ktoś, kto przeżywa więcej w sobie nie okazuje tego na zewnątrz. Dlatego można spodziewać się w okresie dynamicznych zmian, gorszego samopoczucia, a w sferze zdrowia symptomów psychosomatycznych..

Zasób energii osobistej  obrazowana przez dwójkę mieczy, która w tali Crowley’ a nazwana została Pokój.. czyli spokój.. W trudnych chwilach, musi zwracać uwagę na swoje motywy działania. Nie ważne co chce zrobić, ale w jakim celu. Siła psychiczna owszem, natomiast, przyszły rok będzie wymagał o wiele więcej, dlatego tarot zachęca, aby popracować nad odbudowaniem relacji z ludźmi (blokada na czakrze serca).

Na dziesiątej pozycji Cesarz jak wspominałam we wcześniejszej analizie numerologicznej, prowadzi w tym roku do przejęcia odpowiedzialności za wszystkie sytuacje związane z zabezpieczeniem materialnym. Uporządkowaniem wszystkich spraw dotyczących posiadania.

Rok przyniesie wiele pozytywnych doświadczeń - Słońce. Lekcja płynąca z tej karty, to umiejętne korzystanie z energii, którą dysponujemy, uświadomienie sobie siły osobistego wpływu na otoczenie. Rozkwit, dzięki eksponowaniu i dzieleniu się swoim potencjałem.

W rezultacie to rok wielu możliwości - 10 buław - zmian i przebudowy rzeczywistości, a wszystko wymagać będzie dużej determinacji. Warto pamiętać, o ograniczeniach jakie są częścią naszej natury. Najważniejsze, aby nie narzucać sobie zbyt wielu wyzwań. Nie zapominać o tym, że najważniejszym nie jest to ile zrobimy, ale do czego to prowadzi.

Kochani, teraz kolej na wasze noworoczne wróżby. Niech obfitują w radosne wydarzenia.
Szczęścia w Nowym Roku !!!

Etykiety: ,