Karty rozwoju osobistego - projekt godzina dla tarota

Do tego zadania wybrałam karty z talii Ciro Marchetti. To co łączy je to postać Głupca w różnych fazach rozwoju świadomości.

Głupiec jako Głupiec - Czysty potencjał

W karcie 0 Świadomość Kosmiczna zostaje zamknięta w świecie pięciu zmysłów, w ciele fizycznym. Od tej pory Głupiec będzie uczył się. Będzie szukał swojej powrotnej drogi.
Nowy etap jest czynnikiem wywierającym wpływ na stan naszej świadomości. Dzięki niemu poznajemy nowe możliwości ,mierzymy się z nowymi sytuacjami, które dostarczają nam wiedzy i umiejętności. Doświadczenia kształtują naszą świadomość.
Na karcie w talii Ciro Marchetti Głupcowi towarzyszy pięć pierwszych Arkan wielkich. Te jako pierwsze zapyta kim jest i dokąd zmierza. Klepsydra kiedyś zegar wodny symbol upływającego czasu ma mu przypominać o wartości każdej chwili jego życia. Maska symbolizuje niewiedzę o samym sobie.

Głupiec jako Zawieszony – Rozszerzenie świadomości 

Kolejny etap to zmiana. Każda zmiana wpływa na rozwinięcie naszej świadomości, poszerza ją. Głupiec pragnie zweryfikować wszystko to, co wie o sobie i o świecie. Sięga zatem do najgłębszych pokładów podświadomości. Tutaj dostrzega obiektywną prawdę o sobie (zwierciadło) odkrywa swoją twarz - maska swobodnie opada. A także uniwersalną zasadę Wszechświata. Wszystko zaczyna się i kończy w Tobie - (leżąca klepsydra ma kształt ósemki)

Głupiec jako Diabeł - Instynkty

By Głupiec mógł dotrzeć do miejsca swojego przeznaczenia, najpierw musi poznać swoje słabe punkty. Słabym punktem może być wszystko co sprawia Ci przyjemność, co sprawia że wdaje Ci się, że jesteś lepszy.
Id i Ego. Ukryte części osobowości.
Czy rzeczywiście sam podejmujesz decyzje?
Id motywuje nas do działania opierając się na popędach, a Ego jest jego wykonawcą żądań Id.
Jak to działa? Kiedy coś robisz wiedząc, że przynosi to jednie chwilowe zaspokojenie, a przez resztę czasu odczuwasz przymus i niechęć, to dlaczego to robisz? Bo tak żąda Id, a Ego przedkłada wszelkie jego żądania w świecie rzeczywistym użerając się jeszcze przy tym z superego - panem cnotliwym, sumieniem otoczenia. Efektem ubocznym jest lęk.
Diabeł wygląda tak samo jak Głupiec, z tym że jego postać jest ogromna, dominująca. Diabeł przejął kontrolę nad klepsydrą - nad życiem. To ta część nas, przejmuje kontrolę. Do póki nie rozpoznamy słabych punktów, dopóty będziemy nieświadomie zaspokajać nasze pragnienia, nawet jeśli koszty będą wzrastać. Co z tym zrobić?
Odnaleźć prawdziwe motywy naszego postępowania, które oparte jest na błędnych danych, które służą temu by zapewnić nam to czego potrzebujemy. Jak to zrobić?
Polecam lekturę książek  " W dżungli podświadomości, Kody podświadomości i Kurs szczęścia.”B.Pawlikowskiej

Głupiec jako Wszechświat - Jedność

Głupiec dotarł do miejsca, w którym nie potrzebuje już maski, jest dumny z tego kim jest. Zadanie dobiegło końca. Otoczony 12 znakami zodiaku z dumą oświadcza, że człowiek jest sumą jego doświadczeń. I to one stanowią o jego indywidualności. Podstawowym celem rozwoju człowieka jest samoakceptacja, w wyniku której realizuje swój nieograniczony potencjał.

Etykiety: